Урок за SQL!

  • Какво е езика SQL?
  • Защо да учим SQL?
  • Как да пишем SQL?
  • Следващи стъпки!
Искате ли да разберете първи когато публикуваме нещо ново? Nope Yes, 10x

SQL е структурен език за заявки. Абревиатура от Structured Query Language. С негова помощ можем лесно да правим запитввания - заявки - към бази данни. Това е език с две основни функции - с него межем да дефинираме структури от данни и също така можем да обработваме данните, които искаме да запишем в базата дани и/или вече са записани.

SQL може да се вгражда в други езици за програмиране. Например в PHP - вижте уроците за PHP и MySQL. Повече от 100 системи за управление на бази данни (СУБД) подържат SQL.

Някои и основни понятия преди да започнем. Когато работим с релационни бази данни непремено се сблъскваме с поне една таблица, която съответно е изградена от колони и редове. Всяка релационна база данни притежава някаква схема (schema), която определя структурата от данни, които ще съдържа базата.