Ако смятате, че можете само с HTML да правите уебсайтове, то знайте че най-вероятно сте се заблудили. @w3schools

SQL Web Database

Какво е езика SQL?
Защо да учим SQL?
Как да пишем SQL?
Следващи стъпки!

  • Най-новото в раздела

Най-новото в сайта!
Какво ли е? Виж още сега. Как да научите SQL

SQL е структурен език за заявки. Абревиатура от Structured Query Language. С негова помощ можем лесно да правим запитввания – заявки – към бази данни. Това е език с две основни функции – с него межем да дефинираме структури от данни и също така можем да обработваме данните, които искаме да запишем в базата дани и/или вече са записани.

SQL може да се вгражда в други езици за програмиране. Например в PHP – вижте уроците за PHP и MySQL. Повече от 100 системи за управление на бази данни (СУБД) подържат SQL.

Някои и основни понятия преди да започнем. Когато работим с релационни бази данни непремено се сблъскваме с поне една таблица, която съответно е изградена от колони и редове. Всяка релационна база данни притежава някаква схема (schema), която определя структурата от данни, които ще съдържа базата.