ANY and ALL

Операторите ANY и ALL се използват с клауза WHERE или HAVING.
Операторът ANY връща true, ако някоя от стойностите на подзаявката отговаря на условието.
Операторът ALL връща true, ако всички стойности на подзаявката отговаря на условието.

Синтаксис на ANY

ALL Синтаксис

Забележка: Операторът трябва да бъде стандартен оператор за сравнение (=, <>,! =,>,> =, <, Или <=).

Демо база данни

По-долу има селекция от таблицата „Products“ в примерната база данни на Northwind:

ProductID ProductName SupplierID CategoryID Unit Price
1 Chais 1 1 10 boxes x 20 bags 18
2 Chang 1 1 24 – 12 oz bottles 19
3 Aniseed Syrup 1 2 12 – 550 ml bottles 10
4 Chef Anton’s Cajun Seasoning 2 2 48 – 6 oz jars 22
5 Chef Anton’s Gumbo Mix 2 2 36 boxes 21.35

И селекция от таблицата „OrderDetails“:

OrderDetailID OrderID ProductID Quantity
1 10248 11 12
2 10248 42 10
3 10248 72 5
4 10249 14 9
5 10249 51 40

SQL Примери със ANY

Операторът ANY връща TRUE, ако някоя от стойностите на подзаявката отговаря на условието. Следващият SQL израз връща TRUE и изброява наименованията на продукти, ако открие ANY (кои да е) записи в таблицата OrderDetails, където quantity = 10:

Опитайте сами »

Следващото SQL изявление връща TRUE и изброява имената на продукти, ако открие кои да е записи – ANY – в таблицата OrderDetails със стойности за Quantity > 99 (Quantity – количество):

Опитайте сами »

Пример за SQL ALL

Операторът ALL връща TRUE, ако всички стойности на подзаявката отговарят на условието. Следващият SQL израз връща TRUE и изброява имената на продуктите, ако всички записи в таблицата OrderDetails имат Quantity = 10 (Quantity – количество):

Опитайте сами »