BETWEEN

Операторът BETWEEN избира стойности в рамките на даден диапазон. Стойностите могат да бъдат числа, текст или календарни дати.

Операторът BETWEEN включва началните и крайните стойности.

BETWEEN Синтаксис

Демо база данни

По-долу има селекция от таблицата „Products“ в примерната база данни на Northwind:

ProductID ProductName SupplierID CategoryID Unit Price
1 Chais 1 1 10 boxes x 20 bags 18
2 Chang 1 1 24 – 12 oz bottles 19
3 Aniseed Syrup 1 2 12 – 550 ml bottles 10
4 Chef Anton’s Cajun Seasoning 1 2 48 – 6 oz jars 22
5 Chef Anton’s Gumbo Mix 1 2 36 boxes 21.35

BETWEEN Пример

Следната SQL заявка избира всички продукти от колоната Price със стойности между което е BETWEEN 10 и 20:

Опитайте сами »

За да селектирате продукти извън рамките от предишния пример, използвайте NOT BETWEEN:

Опитайте сами »

Следната SQL заявка избира всички продукти от колоната Price със стойности между (BETWEEN) 10 и 20: В допълнение на предходният израз задаваме да не бъдат селектирани продукти където CategoryID е 1,2 или 3:

Опитайте сами »

Пример с BETWEEN и текстови стойности

Следната SQL заявка избира всички продукти с ProductName между „Carnarvon Tigers“ и „Mozzarella di Giovanni“:

Опитайте сами »

Пример с NOT BETWEEN и текстови стойности

Следната SQL заявка избира всички записи ProductName, които не са между (NOT BETWEEN) „Carnarvon Tigers“ и „Mozzarella di Giovanni“:

Опитайте сами »

Примерна таблица

По-долу има селекция от таблицата „Orders“ в примерната база данни на Northwind:

Опитайте сами »

Пример за BETWEEN и Дати

Следващото SQL изречение избира всички поръчки с OrderDate BETWEEN ’04 -July-1996 ‘и ’09 -July-1996’:

Опитайте сами »