Comments

SQL Коментари

Коментарите се използват за обяснение на разделени SQL изрази или за предотвратяване на изпълнението на SQL изрази. Забележка: Примерите в тази глава няма да работят в Firefox и Microsoft Edge! Коментарите не се поддържат в базите данни на Microsoft Access. Firefox и Microsoft Edge използват базата данни на Microsoft Access в нашите примери.

Коментари на една линия

Коментарите от една линия започват със две тирета --. Всеки текст между две тирета -- и края на реда ще бъде игнориран (няма да бъде изпълнен). Следният пример използва един коментар като обяснение:

Опитайте сами »

Следният пример използва коментар от един ред, за да игнорира края на реда:

Опитайте сами »

Следният пример използва коментар от един ред, за да пренебрегне израза:

Опитайте сами »

Коментарите с няколко реда започват с /* и завършват с */. Всеки текст между /* и */ ще бъде игнориран. Следният пример използва коментар в няколко реда като обяснение:

Опитайте сами »

Следният пример използва коментар в няколко реда, за да игнорира много изявления:

Опитайте сами »

За да игнорирате само част от изявление, използвайте отново /* и */. Следният пример използва коментар за игнориране на част от ред:

Опитайте сами »

Следният пример използва коментар за игнориране на част от израза(който е на няколко реда):

Опитайте сами »