INNER JOIN

Ключовата дума INNER JOIN избира записи, които имат съответстващи стойности и в двете таблици.

Вътрешно свързване Синтаксис

SQL INNER JOIN

Демо база данни

В този урок ще използваме добре известната примерна база данни Northwind. По-долу има селекция от таблицата „Orders“:

OrderID CustomerID EmployeeID OrderDate ShipperID
10308 2 7 1996-09-18 3
10309 37 3 1996-09-19 1
10310 77 8 1996-09-20 2

И селекция от таблицата „Клиенти“:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1

Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico

SQL INNER JOIN Пример

Следната SQL заявка избира всички Orders (поръчки) с информация за клиента:

Опитайте сами »

Забележка: Ключовата дума INNER JOIN избира всички редове от двете таблици, стига да има съответствие между колоните. Ако в таблицата „Orders“ има записи, които нямат съвпадения в „Customers“, тези поръчки няма да се показват!

JOIN за три таблици

Следната SQL заявка избира всички поръчки с информация за клиента и изпращача:

Опитайте сами »