MIN() and MAX()

Функцията MIN() връща най-малката стойност на избраната колона. Функцията MAX() връща най-голямата стойност на избраната колона.

Как да използваме функциятя MIN() – синтаксис

Как да използваме функциятя MAX() – синтаксис

Демо база данни

По-долу има селекция от таблицата „Products“ в примерната база данни на Northwind:

ProductID ProductName SupplierID CategoryID Unit Price
1 Chais 1 1 10 boxes x 20 bags 18
2 Chang 1 1 24 – 12 oz bottles 19
3 Aniseed Syrup 1 2 12 – 550 ml bottles 10
4 Chef Anton’s Cajun Seasoning 2 2 48 – 6 oz jars 22
5 Chef Anton’s Gumbo Mix 2 2 36 boxes 21.35

Пример с функцията MIN()

Следната SQL заявка намира цената на най-евтиния продукт:

Опитайте сами »

Пример с функцията MAX()

Следната SQL заявка намира цената на най-скъпият продукт:

Опитайте сами »