MySQL Functions

SQL References

MySQL има много вградени функции. Тази справка съдържа низови, цифрови, разширени функции и такива за работа с дати в MySQL.

Функции на MySQL за работа със стрингове

Функция Описание
ASCII Връща числов код представляващ специфичен знак (character)
CHAR_LENGTH Връща дължината на конкретен низ
CHARACTER_LENGTH Връща дължината на конкретен низ
CONCAT Съединява две или повече изявления заедно
CONCAT_WS Съединява две или повече изявления заедно и добавя разделител помежду им
FIELD Връща позицията на стойност от списък със стойности
FIND_IN_SET Връща позицията на стринг във списък от стрингове
FORMAT Форматира число във формат „#,###.##“, обградено от конкретен брой децимални знаци
INSERT Въвеждане на стринг в друг стринг на определена позиция за конкретен брой от символи
INSTR Връща позицията на първият срещнат стринг в друг стринг
LCASE Конвертиране на стринг в малки букви
LEFT Изваждане на стринг от друг стринг (започвайки от ляво)
LENGTH Връща дължината на определен стринг в байтове (bytes)
LOCATE Връща позицията на първият срещнат субстринг в друг стринг
LOWER Конвертиране на стринг в малки букви
LPAD Връща стринг, който е на отстояние от ляво със конкретно определен стринг до определена дължина
LTRIM Премахва празните знаци в началото на стринг
MID Изваждане на стринг от друг стринг – започвайки от коя да е позиция
POSITION Връща позицията на първият срещнат субстринг във стринг
REPEAT Повтаря стринг определн брой пъти
REPLACE Заменя всички попадения в даден стринг
REVERSE Обръща огледално стринг и връща резултата
RIGHT Изваждане на стринг от друг стринг (започвайки от дясно)
RPAD Връща стринг, който е на отстояние от дясно със конкретно определен стринг до определена дължина
RTRIM Премахва празните знаци в краят на стринг
SPACE Връща стринг с конкретен брой празни знаци
STRCMP Тества два стринга за еднаквост
SUBSTR Изваждане на стринг от друг стринг – започвайки от коя да е позиция
SUBSTRING Изваждане на стринг от друг стринг – започвайки от коя да е позиция
SUBSTRING_INDEX Връща субстринг от стринг преди някакъв брой срещания на делиметър
TRIM Премахва празните знаци в началото и края на стринг
UCASE Конвертира стринг н главни букви
UPPER Конвертира стринг н главни букви}