Self JOIN

Self JOIN е регулярен JOIN, но таблицата е обединена със себе си.

Синтаксис на Self JOIN

Демо база данни

В този урок ще използваме добре известната примерна база данни Northwind. По-долу има селекция от таблицата „Customers“:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1

Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico

SQL Self JOIN Пример

Следната SQL заявка селектира съвпадащи записи с клиенти, които са от същия град:

Опитайте сами »