SQL Database

Досега разглеждахме SQL в перспектива на това как да работим с данните в таблиците.
Как да селектираме данни от таблици, как да манипулираме селектираните данни и други.
В този раздел ще разгледаме как да боравим с езика SQL за да извършваме операции над базата с данни и самите таблици.