Alter Table

Изразите ALTER TABLE се използват за добавяне, изтриване или промяна на колони в съществуваща таблица. Изразът ALTER TABLE се използва и за добавяне и премахване на различни ограничения върху съществуваща таблица.

ALTER TABLE – Добавяне на колона

За да добавите колона в таблица, използвайте следния синтаксис:

ALTER TABLE – премахване на колона

За да изтриете колона в таблица, използвайте следния синтаксис (забележете, че някои системи за бази данни не позволяват изтриване на колона):

ALTER TABLE – променяне/модифициране на колона

За да промените типа данни на колона в таблицата, използвайте следния синтаксис:

SQL Server / MS Access:

Моят SQL / Oracle (преди версия 10G):

Oracle 10G и по-късно:

SQL ALTER TABLE Пример

Вижте таблицата „Persons“:

ID LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger

Сега искаме да добавим колона „DateOfBirth“ в таблицата „Persons“. Използваме следния SQL израз:

Забележете, че новата колона „DateOfBirth“ е от тип дата и ще има дата. Типът данни посочва какъв тип данни може да съдържа колоната. За пълна справка за всички типове данни, налични в MS Access, MySQL и SQL Server, отидете на справочник за типовете данни. Таблицата „Persons“ вече ще изглежда така:

ID LastName FirstName Address City DateOfBirth
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes  
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes  
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger  

Промяна на типа данни – Пример

Сега искаме да променим типа данни на колоната „DateOfBirth“ в таблицата „Persons“. Използваме следния SQL израз:

Забележете, че колоната „DateOfBirth“ вече е от типа година и ще се съхранява една година в дву- или четирицифрен формат.

DROP COLUMN Пример

След това искаме да изтрием колоната „DateOfBirth“ в таблицата „Persons“. Използваме следния SQL израз:

Таблицата „Persons“ вече ще изглежда така:

ID LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger