Check

SQL CHECK Ограничения

Ограничението CHECK се използва за ограничаване на диапазона на стойностите, които могат да бъдат поставени в колона. Ако зададете ограничения на CHECK в една колона, тя позволява само определени стойности за тази колона. Ако дефинирате ограничения на CHECK на дадена таблица, тя може да ограничи стойностите в определени колони въз основа на стойности в други колони в реда.

SQL CHECK на CREATE TABLE

Следният SQL създава ограничение CHECK в колоната „Age“, когато е създадена таблицата „Persons“. Ограничението на CHECK гарантира, че не можете да имате запис със стсойност за колоната „Age“ под 18 (години):

MySQL:

SQL Server / Oracle / MS Access:

За да позволите да именувате ограничение на CHECK и да дефинирате ограничението CHECK на няколко колони, използвайте следния SQL синтаксис:

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access:

SQL CHECK на ALTER TABLE

За да създадете ограничения на CHECK в колоната „Age“, когато таблицата вече е създадена, използвайте следния SQL:

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access:

За да позволите да именувате ограничение на CHECK и да дефинирате ограничението CHECK на няколко колони, използвайте следния SQL синтаксис:

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access:

Премахване на CHECK ограничения

За да премахнете ограничението CHECK, използвайте следния SQL:

SQL Server / Oracle / MS Access:

MySQL: