Drop DB

Заявлението DROP DATABASE се използва за премахване/изтриване на съществуваща SQL база данни. Синтаксис:

Забележка: Бъдете внимателни, преди да използвате това изявление за база данни. Изтриването на база данни ще доведе до загуба на пълната информация, съхранявана в базата данни!

Следващото SQL изречение премахва съществуващата база данни „testDB“:

Съвет: Уверете се, че имате администраторско право, преди да изпуснете която и да е база данни. След като бъде премахната база данни, можете да я проверите в списъка с бази данни със следната SQL команда: SHOW DATABASES;. Не забравяйте ; за край на SQL изявлението