Drop Table

SQL DROP TABLE

Изявлението DROP TABLE се използва за премахване/изтриване на съществуваща таблица в база данни. Синтаксис:

Забележка: Бъдете внимателни, преди да извършете тази операция. Изтриването на таблицата ще доведе до пълна загуба на информацията, която е съхранена в таблицата!

Пример с DROP TABLE

Следната SQL декларация премахва съществуващата таблица „Shippers“:

Опитайте сами »

SQL TRUNCATE TABLE

Твърдението TRUNCATE TABLE се използва за изтриване на данните в таблица, но не и на самата таблица. След извикване на тази заявка таблицата остава празна. Синтаксис: