Index

Функцията CREATE INDEX се използва за създаване на индекси в таблици. Индексите се използват за бързо извличане на данни от базата данни. Потребителите не могат да виждат индексите, те просто се използват за ускоряване на търсенията / заявките.

Забележка: Актуализирането на таблица с индекси отнема повече време от актуализирането на таблица без (защото индексите също се нуждаят от актуализация). Така че, създавайте само индекси на колони, на които често ще се търси.

CREATE INDEX Синтаксис

Създава индекс на таблица. Използват се дублирани стойности:

Създаване на UNIQUE INDEX Синтаксис

Създава уникален индекс на таблица. Не се допускат дублирани стойности:

Забележка: Синтаксисът за създаване на индекси варира в различните бази данни. Ето защо: Проверете синтаксиса за създаване на индекси във вашата база данни.

CREATE INDEX Пример

SQL изразът по-долу създава индекс с име „idx_lastname“ в колоната „LastName“ в таблицата „Persons“:

Ако искате да създадете индекс в комбинация от колони, можете да посочите имената на таблиците в скобите, разделени със запетаи:

DROP INDEX Декларация

Инструментът DROP INDEX се използва за изтриване на индекс в таблица.

MS Access:

SQL Server:

DB2 / Oracle:

MySQL: