Not Null

SQL NOT NULL Constraint

По подразбиране колоната може да съдържа стойности NULL. Ограничението NOT NULL налага колона да НЕ приема стойности NULL. Това налага поле винаги да съдържа стойност, което означава, че не можете да вмъкнете нов запис или да актуализирате запис, без да добавите стойност към това поле. Следващия SQL гарантира, че колоните „ID“, „LastName“ и „FirstName“ НЕ приемат стойности NULL:

Опитайте сами »

Съвет: Ако таблицата вече е създадена, можете да добавите ограничение NOT NULL към колона с израза ALTER TABLE.